KKZ belasting adviseurs

Ervaren fiscalisten die u rust en inzicht verschaffen.

Leer ons kennen

KKZ belastingadviseurs

KramerKuiperZwarthoed Belastingadviseurs werkt samen met KramerKuiper Accountants Adviseurs. Naast natuurlijk accuraatheid, zijn onze uitgangspunten altijd persoonlijke aandacht en pro-activiteit. Bij ons krijgt u geen lange theoretische uitwerkingen, maar duidelijke en to the point, praktisch uitvoerbare adviezen. Ervaren fiscalisten die u rust en inzicht verschaffen.

1. Over ons

KramerKuiperZwarthoed Belastingadviseurs is gespecialiseerd in fiscale advisering en verzorgen van belastingaangiften. Daarnaast werken zij samen met KramerKuiper Accountants Adviseurs.

De fiscalisten van KramerKuiperZwarthoed Belastingadviseurs zijn academisch geschoold en hebben jarenlange expertise op elk fiscaal terrein. Naast natuurlijk accuraatheid, zijn onze uitgangspunten altijd persoonlijke aandacht en pro-activiteit. Bij ons krijgt u geen lange theoretische uitwerkingen, maar duidelijke en to the point, praktisch uitvoerbare advies. Ervaren fiscalisten die u rust en inzicht verschaffen.

2. Wat doen wij

2.1 Besparing

Wij treden op als contactpersoon met de Belastingdienst. Uiteraard letten onze ervaren fiscalisten bij het opstellen van de aangiften op alle fiscale besparingsmogelijkheden. Ook verzorgen wij aangiften schenk- en erfbelasting en dividendbelasting. Door onze werkwijze kunt u uw tijd en aandacht beter besteden en concentreren op de dingen waar u goed in bent. Wij nemen het opstellen en indienen van aangiften, aanslagen controleren, overleg met de Belastingdienst uit handen en zorgen voor rust en inzicht.

2.2 Situaties waarbij wij u van dienst kunnen zijn

Bij ondernemers kunnen in de praktijk onder andere de volgende fiscale vragen opkomen:

 • Is het fiscaal voordelig om mijn eenmanszaak in te brengen in een B.V. of moet ik juist terug uit de B.V. naar de eenmanszaak?
 • Ik heb privé onroerend goed, dat ik verhuur aan mijn B.V.: is het zinvol om dit inbrengen in de B.V.?
 • Is het fiscaal voordelig om mijn salaris te verlagen of juist te verhogen?
 • Wanneer is het zinvol om voorbereidingen te treffen voor een verkoop van de onderneming of bedrijfsopvolging?
 • Ik wil een derde of een werknemer laten participeren in mijn onderneming: wat zijn de fiscale aandachtspunten?
 • Ben ik als stichting nu wel of niet belastingplichtig?
 • Is de structuur van mijn onderneming, bijvoorbeeld bij overdracht aan de kinderen of concurrent, of bij groei op inkrimping, fiscaal nog wel optimaal en hoe kan deze het best worden aangepast?
 • Hoe ga ik om met situaties van verliezen?
 • De Belastingdienst en ik verschillen van mening over de belastingaangiften: wie heeft gelijk?

Bij particulieren kunnen in de praktijk bijvoorbeeld de volgende fiscale vragen opkomen:

 • Is het zinvol om vermogen over te dragen aan de kinderen en/of kleinkinderen?
 • Kan ik een hoger rendement halen op mijn beleggingen als ik deze onderbreng in een B.V.?

Desgewenst werken wij met prijsafspraken vooraf, zodat u weet waar u aan toe bent. Hieronder lichten wij onze belangrijkste expertise en diensten toe:

 • Begeleiding boekenonderzoeken door de Belastingdienst
 • Bezwaar- en beroepsprocedures
 • Bedrijfsopvolging
 • Herstructurering
 • Vermogensplanning
 • Waarborging privacy
 • Estateplanning
 • Financiële planning

2.3 Aangiften inkomsten- en vennootschapsbelasting

Wij verzorgen eenvoudige tot de meest complexe aangiften inkomsten- en vennootschapsbelasting. Uiteraard letten wij bij het opstellen van de aangiften op de diverse fiscale besparingsmogelijkheden, zodat u niet meer belasting betaalt dan nodig is.

2.4 Bedrijfsopvolging

Om een bedrijfsopvolging niet te belemmeren geldt een riante vrijstelling voor de schenk- en erfbelasting. Naast deze regeling gelden ook faciliteiten voor de inkomsten- en overdrachtsbelasting. Om deze vrijstellingen te kunnen gebruiken moet aan diverse voorwaarden worden voldaan. Het is zinvol om tijdig na te denken over de overdracht van de onderneming, zodat er nog voldoende tijd is om de onderneming en de kinderen voor te bereiden en de huidige faciliteiten optimaal kunnen worden benut. Wij kunnen u hierbij adviseren en behulpzaam zijn bij de uitvoering.

2.5 Herstructurering

Bij fiscale advisering in het kader van een herstructurering kunt u bijvoorbeeld denken aan:

 • Advisering rechtsvorm (eenmanszaak, BV, VOF e.d.);
 • Dividendbeleid om vermogen zoveel mogelijk uit risicosfeer van crediteuren te halen;
 • Advisering mogelijkheden fiscale eenheid omzetbelasting en vennootschapsbelasting;
 • Advisering over vereenvoudiging van de structuur of een structuur die zoveel mogelijke flexibiliteit biedt bij een mogelijke toekomstige verkoop;
 • Advisering over fiscale faciliteiten, waardoor de herstructurering gepaard gaat zonder directe heffing van vennootschaps- inkomsten- en/of overdrachtsbelasting.

Onze fiscalisten kunnen u bij uitstek adviseren over deze aspecten en behulpzaam zijn bij de uitvoering, zoals coördineren en afstemmen met notarissen.

2.6 Vermogensplanning

Als belegger bent u op zoek naar rendement. Dit rendement kan gunstig worden beïnvloed door fiscaal de optimale route te volgen. Het verschil tussen belastingheffing op zakelijk dan wel privé vermogen kan bij bepaalde beleggingen groot zijn. De allocatie van vermogen verdient daarom aandacht om een fiscaal optimale beslissing te nemen. Wij assisteren bij het maken van deze keuze en schetsen de alternatieven die beschikbaar zijn. Het gevolg hiervan is dat minder belastingheffing ontstaat en dus een hoger netto rendement wordt behaald.

2.7 Waarborg privacy

Met de toenemende mate van publiek toegankelijke informatie over (privé) vermogen denken wij met u mee om uw privacy te waarborgen. Wij implementeren met toestemming van de Belastingdienst verschillende soorten structuren om deze privacy zoveel mogelijk te waarborgen. Uw optimale belastingpositie verliezen wij hierbij natuurlijk niet uit het oog.

2.8 Estate planning

Vermogen wordt vaak van generatie op generatie overgedragen. De heffing van erfbelasting heeft een grote impact hebben op de omvang van het vermogen. Wij adviseren u hoe het opgebouwde vermogen zo fiscaal vriendelijk mogelijk kan worden overgedragen naar de volgende generatie. Daarbij houden wij naast het fiscale recht ook rekening met het civiele recht, zoals het huwelijksgoederen- en het erfrecht.

2.9 Financiële planning

Wilt u een vermogen opbouwen waarmee u een comfortabel leven kunt leiden? Dit begint bij inzicht in uw financiële mogelijkheden, wensen en risico’s, gevolgd door een professioneel plan om uw doelen te bereiken en risico’s zoveel mogelijk te beperken. Hiervoor is een financiële planning onontbeerlijk.

3. Contact

Neem contact op

Is uw bedrijf klaar voor de toekomst?

Maak een afspraak met één van onze adviseurs en wij geven u inzicht in hoe de zaken ervoor staan. Bel 0299 42 44 81 of stuur ons een e-mail.

Neem contact op